Ειδικός στην Επεξεργασία και Κατασκευή Γυαλιού Αυτοκινήτων

Εργαλεία

Εργαλεία

Καλούπια, σέγα και άλλα εργαλεία για την κατασκευή γυαλιού αυτοκινήτων

Πρωτότυπος σχεδιασμός και κατασκευή καλουπιών κ.λπ. για την κατασκευή γυαλιού αυτοκινήτων