Ειδικός στην Επεξεργασία και Κατασκευή Γυαλιού Αυτοκινήτων

Γραμμή μεταφοράς απορριμμάτων γυαλιού