Ειδικός στην Επεξεργασία και Κατασκευή Γυαλιού Αυτοκινήτων

Γραμμή διαμόρφωσης και κοπής PVB