Ειδικός στην Επεξεργασία και Κατασκευή Γυαλιού Αυτοκινήτων

Μηχανή κοπής PVB